Basın Bültenleri

Elazığ Belediyesi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile süreçlerine hız katacak “KEP’le kamuda yeni bir anlayış hakim olacak”

Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla hayatımıza giren ve ilgili yönetmelikle e-tebligat almak için zorunlu hale getirilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetini kullanmaya başlayan Elazığ Belediyesi, KEP hizmetini kullanmaya başlayan ilk kamu kuruluşu oldu. Modern teknolojiyi takip ederek TNB KEP ile işbirliği yapan ve e-devlete geçiş sürecinde bir adım öne çıkan Elazığ Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü ve Kent Bilgi Sistemi Koordinatörü Murat ALSU, “KEP ile amacımız kamuda hakim olan hantallığı yendiğimizi, kamu hizmetlerinin daha hızlı, şeffaf ve güvenilir yapılmasının mümkün olduğunu ispatlamak” dedi.

Gelişen teknoloji ve e-devlet uygulamalarına geçiş ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları kendi iç yapılarında modernleşmeye gidiyor. Teknolojideki bu gelişim ve değişim, aynı zamanda iletişim araçlarını da dijital ortama taşıyor. İşte bu noktada devreye giren Kayıtlı Elektronik Posta, (KEP) dijital ortamda güvenli iletişim sağlamanın yanı sıra iş süreçlerinde de hız ve verimlilik sağlıyor.

KEP’i başta kamu yönetimine yeni bir boyut kazandıracak olan “Kurumlararası e-yazışma Projesi”nde kullanmayı amaçladıklarına vurgu yapan Elazığ Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü ve Kent Bilgi Sistemi Koordinatörü Murat ALSU, “KEP’in bu projemizde kullanımı zaten başlı başına bir reform niteliğindedir. Ancak KEP hizmeti kamudaki kimlik doğrulama, beyan, bildirim ve onay mekanizmalarında son derece güvenli bir altyapı sunduğundan tüm kamusal iş ve işlemlerde de kullanımını planlıyoruz.”dedi.

“KEP’le kamuda yeni bir anlayış hakim olacak” Alsu, kurumlar arası yazışmalarda hem mali açıdan hem de iş yükü ve zaman açısından büyük faydaları olan KEP’in kamu hizmetlerinin daha şeffaf, hesap verilebilir ve yönetilebilir hale gelmesini sağlayacağına vurgu yaptı. Alsu “En önemlisi KEP, kamuda yeni bir anlayışın hâkim olmasını sağlayacak. Vatandaş açısından ise zaman ve mekândan bağımsız, halkın tümüne hitap edecek kamu hizmeti anlamı taşıyacak” dedi. KEP ile Neler Yapılabilecek?
  • İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,
  • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,
  • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,
  • KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,
  • KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.
e-Yazışma Projesi

Kurumlararası e-Yazışma Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ortak kurallar bütünü geliştirilmiştir. Hazırlıkları DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan proje, Şubat 2011’de sözleşmesi imzalanan hizmet alımı çerçevesinde yürütülerek Eylül 2011’de tamamlanmıştır. Proje kapsamında ortaya konan çözüm Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının katılımıyla gerçekleştirilen Pilot Uygulama ile test edilmiştir. Projeye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından katkı sağlanmıştır.

Bu eylem kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setinin geliştirilmesi amacıyla, 2010 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığı tarafından “e-Yazışma Projesi” başlatılmıştır. Bu bağlamda, e-Yazışma Projesi Hizmet Alımı Sözleşmesi 2011 yılı Şubat ayı içerisinde imzalanarak aynı yılın Eylül ayı içerisinde tamamlanmıştır.

e-Yazışma Projesi kapsamında; kamu kurumları arasında iletilecek resmi yazışmalar ile bunların üstverilerini ve elektronik imzalarını taşıyacak paket yapısı belirlenmiş ve belgelerin kurumlar arasında güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak şifreleme mekanizması ortaya konmuştur. Bu amaçla, tüm bu mekanizmanın nasıl çalıştığını detaylı şekilde tanımlayan e-Yazışma Teknik Rehberi hazırlanmıştır. Ayrıca, bu teknik rehberi gerçekleyen ve isteyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elektronik belge yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri bir yazılım programlama arayüzü (API – Application Programming Interface) geliştirilmiştir. Son olarak, hem tasarlanan sistem hem de geliştirilen API bir pilot uygulama kapsamında test edilmiştir. Gelinen aşamada, proje kapsamında geliştirilen çözümü uygulamaya yönelik hukuki düzenleme önerilerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.