Basın Bültenleri

Türk Ticaret Kanunu’yla hayatımıza giren yeni bir kavram: KEP

Tebligat adresiniz=KEP adresiniz

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere e-tebligat almak için zorunlu hale getirilen KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)  uygulaması, tüm e-iş süreçlerini hızlandıracak güvenli bir iletişim altyapısı sunuyor. Gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli e-posta hizmeti anlamına gelen KEP,aynı zamanda paradan ve zamandan da tasarruf sağlıyor.

Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji şirketi TNB KEP, yüksek teknolojiye sahip altyapı çalışmaları sonrasında noterlik mesleğinden gelen bilgi ve birikimi de işin içine katarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP hizmet sağlayıcı olaraklisanslanan ilk özel şirket oldu.  Nisan 2013 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden TNB KEP,  bir yıl içinde kamu ve kurumsal pazarda önemli işbirliklerine imza attı.

Garanti Bankası ve TNB KEP işbirliği

Türkiye Noterler Birliği Vakfı teknoloji şirketi TNB KEP ile Garanti Bankası arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İşbirliği anlaşması ile TNB KEP Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti için ön başvurular Garanti Bankası şubelerinden ve www.garanti.com.tr internet şubesinden yapılabilecek.

2023 yılı sonunda 19 milyon KEP abonesi olacağını öngören TNB KEP Genel Müdürü Kürşat Güney “Kamu ve finans sektörünün KEP için atacağı her olumlu adım daha şeffaf bir ekonomi daha kolay bir sosyal yaşam için bize umut vermektedir. Garanti Bankası’nın kurumsal ve bireysel kullanıcılarına KEP kullanımı ile ilgili yapacağı bilgilendirmeler ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ön başvuruların şube ve online olarak internet şubesinden kolaylıkla yapılabilmesi KEP kullanan kişi ve kurum  sayısında önemli bir artışa neden olacaktır. Hedefimiz; kağıda dayalı ve yerinde beyan gerektiren birçok işlemi elektronik ortamda bulunduğumuz her yerden 7 gün 24 saat, dakikalar içinde gerçekleştiren bir e-toplum olmak. Garanti Bankası’nın KEP konusunda attığı önemli adım, öncü yaklaşım bize bu yolu açtı” dedi.

Ankara bayimiz; Türkses İletişim

2014 sonunda her ilde bir temsilcimiz olacak diyen TNB KEP Mart ayının başında bayi organizasyonunda atağa geçti. İstanbul ve Ankara dışında Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerindeki temsilcilerini belirleyen TNB KEP, Ankara bayiliği için Türkses İletişim ile anlaşma imzaladı.  Büyük kurumların yanı sıra KOBİ ölçeğindeki işletmelerin KEP ile çok daha sağlıklı bir ticari hayata kavuşacağına dikkat çeken TNB KEP Kanal Satış Müdürü İlhan Erdoğan ”Ülkemizdeki işletmelerin iş yapış şekli KEP’le düzene girecek. Ulaşacağımız her il, dokunacağımız her işletme KEP’le daha sağlıklı bir ticarete kavuşacağı için ekip olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

KEP Hakkında Bilmeniz Gerekenler:

Kayıtlı Elektronik Posta’nın günlük hayatta kullandığımız elektronik postadan farkı nedir?

Kullanmakta olduğumuz özel e-posta hesapları Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistem özelliklerine sahip olmadığından anlaşmazlık durumlarında yasalar karşısında bir ispat ve delil niteliği taşımıyor, içeriği değiştirilebileceğinden riskli ve orjinalliği şüpheli kabul ediliyor. Ancak KEP ile gönderilen elektronik iletilerin içerikleri değiştirilemediği, teknik olarak orjinalliği ispatlanabildiği için, KEP yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK), hukuken geçerli elektronik posta gönderim şekli olarak tanımlanıyor. Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunludur.

Tebligat adresi olarak KEP adresi almak kanunen zorunlu mu?

Başta Adalet Bakanlığı ve tebligat yollayan tüm kamu kurumlarının, 19 Ocak 2013’te yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile tebligatları alıcılarına KEP (Kayıtlı E-Posta) ile göndermeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda KEP adresi olmayan şirketler tebligat alamayacağından elektronik tebligata elverişli KEP hesabı almak mevzuat uyarınca zorunludur.

Tebligat alabilmek için KEP adresimi PTT’den mi almalıyım?

Tebligat almak için şirketlerin KEP adreslerini PTT’den almaları zorunlu değildir.  Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı veya icra daireleri gibi kurumlardan gönderilen ve resmi bir işlem hakkında yapılan bildirime “tebligat” adı verilir. Tebligat göndermeye yetkili olan kamu kurumları bu bildirimleri PTT yoluyla göndermek zorundadırlar. Ancak alıcı konumundaki şirketlerin KEP Hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen herhangi bir kuruluştan KEP hesabının olması tebligat almaları için yeterlidir. Kurumlar, BTK tarafından yetkilendirilen KEP Hizmet Sağlayıcılardan aldıkları KEP adreslerini tebligat almak için kullanabilirler. 

Kayıtlı E-Posta ile gönderim yapmak için e-imza ya da mobil imza kullanmak zorunda mıyım?

Kimlik doğrulamanın zorunluğu olduğu KEP uygulamasında KEP gönderimi yapmak için e-imza ya da mobil imza kullanmak zorunludur. “Sadece Al” hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcıların, KEP göndermeyecekleri için e-imza ya da mobil imza sahibi olmaları gerekmemektedir. Ancak KEP göndermek istediğinizde, göndericinin kimliğinin belirlenenilmesi için kişinin gönderi zarfını e-imza ya da mobil imza ile imzalaması gerekmektedir. KEP yönetmeliğinde bu şekilde tanımlanmıştır.

Şirketler gibi bireylere de KEP adresi almak zorunlu mu?

Şirketler için geçerli olan zorunluluk bireyler için geçerli değildir. Ancak sistemin yaygınlaşmasına paralel bir çok kurum başta bankalar olmak üzere sizden KEP adresi almanızı ve sizinle bu yolla iletişim kurmayı isteyeceklerdir. Kısa bir süre içinde bireyler de  hızla KEP adresi kullanmaya başlayacaklar.

KEP adresi vatandaş olarak bana ne fayda getirir?

  • - KEP sayesinde banka şubesine gitme, herhangi bir devlet dairesine faks çekme dönemi sona erecek. Vatandaşlar, elektrik, doğalgaz gibi birçok abonelik işlemini evinden çıkmadan KEP adresini kullanarak tek bir e-posta ile sonuca ulaştıracak.
  • - E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.
  • - Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.
  • - Kamu kurumlarından talep ettiğiniz bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabileceksiniz.
  • - Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız,  vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.
  • - Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.

KEP adresi almazsam  herhangi bir yaptırımı var mı?

KEP adresi almak kanunen bir zorunluluk ancak idari bir para cezası şu aşamada söz konusu değil. Ancak idari para cezasının olmaması bir yaptırımın olmadığı anlamına gelmiyor. En net yaptırım; KEP adresi olmayan şirketlerin tebligat alamayacak olmasıdır. Tebligatların elektronik olarak gönderilmeye başlanmasının ardından, gönderilecek son kağıt tebligatlarda e-tebligata uygun bir KEP adresi temin edilmesi için uyarılarda bulunulacaktır.

KEP gönderilerinin içeriği KEP Hizmet Sağlayıcılar tarafından okunabilir mi?

KEP Hizmet Sağlayıcıların yaptığı iş bir çeşit elektronik postacılıktır. Standart postacılar nasıl zarfın içini göremiyorsa bu sistemde de Kayıtlı E-Posta ile gönderilen içerik KEP Hizmet Sağlayıcılar tarafından görülememektedir.

KEP yoluyla gönderdiğim bilginin güvenliği nasıl sağlanıyor?

KEP mevzuatı uyarınca; KEP Hizmet Sağlayıcılar tarafından KEP gönderilerinin içeriği görülememektedir. Dolayısıyla KEP yoluyla iletilen bilgi ve dokümanın kendisi değil yalnızca KEP delilleri saklanmaktadır. Gönderi içeriğinin saklanmadığı KEP uygulamasında, kullanılan özel bir teknoloji sayesinde sadece o veriyi tanımlayan dosya izi (hash değeri) alınmaktadır. Belgenin “parmak izi” olarak da tanımlanabilen  bu uygulama, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde kesin delil niteliğini taşımaktadır.

KEP konusunda detaylı bilgi için: www.tnbkep.com.tr
TNB KEP Ankara Bayisi iletişim telefonu: 0312 310 10 24