Basın Bültenleri

TNB KEP Van’da bayilik açtı...

KEP, iadeli taahhütlü postanın “e” hali

İlk bayi açılışını Gaziantep’te yapan ve tüm ülkeyi kapsama alanımıza alacağız diyen TNB KEP, Türkiye geneline yayılmaya devam ediyor. Van’da KG Bilişim Teknolojileri ile anlaşma yapan TNB KEP, bilişim teknolojileri ve güvenlik sistemleri alanında faaliyet gösteren iş ortağı ile KEP’in iş dünyasına sağlayacağı faydaları anlatacak.  KEP’le işbirliği anlaşması yapan KG Bilişim Teknolojileri Şirket Sahibi Kamuran  Olur “Kayıtlı Elektronik Posta, alıştığımız iadeli taahhütlü postanın elektronik hali. Bu yeni iş modeli, daha güvenli bir ticaret anlamına geliyor.

Bölgemizdeki iş adamlarını KEP konusunda bilgilendirmeye başladık. Türkiye Noterler Birliği Vakfı şirketi olan TNB KEP’in sahip olduğu hukuki bilgi birikimi iş dünyasına  doğru yolu gösterecek” dedi. TNB KEP Kanal Satış Müdürü İlhan Erdoğan “KEP için atılacak her adım; iş hukuku dava sayısı ve dava sürelerini azaltacak, telifli eserleri koruma altına alacak, fikir hırsızlarıyla mücadele edecek, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ve daha şeffaf bir ekonomiye zemin hazırlayacak” dedi. Güvenli bir ticaret altyapısı sunan KEP, vatandaşın da hayatını kolaylaştıracak. KEP sayesinde banka şubesine gitme, herhangi bir devlet dairesine faks çekme dönemi sona erecek. Vatandaşlar, elektrik, doğalgaz gibi birçok abonelik işlemini evinden çıkmadan KEP adresini kullanarak tek bir e-posta ile sonuca ulaştıracak.

BTK tarafından KEP Hizmet Sağlayıcı olarak lisanslanan ilk özel kuruluş olan TNB KEP aynı zamanda Türkiye’de ilk KEP hesabını açan kuruluş olma özelliğini de barındırıyor. Yüksek bir teknolojik altyapı ve hukuki bilgi birikimi gerektiren KEP konusunda hızlı bir büyüme elde eden TNB KEP, 2014 yılı sonunda her ilde bir bayilik vermeye hazırlanıyor.

“8 TL yerine 1.5 TL’ye iadeli taahhütlü eposta yani KEP gönderebilirsiniz”

“Bugün Türkiye ekonomisine yön veren işletmelerin %99’u KOBİ’lerdir ve KEP başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeler için önemli bir fısattır” diyen TNB KEP Kanal Satış Müdürü İlhan Erdoğan “Bilginin elektronik ortamda güvenli iletimini hedefleyen, ticari hayatını güvence altına almak isteyen herkese bilgi vermeye, işbirliği yapmaya hazırız. Zamandan tasarruf sağlayan KEP sayesinde, 8TL’ye iadeli taahhütlü posta göndermek yerine 1.5 TL’ye Kayıtlı Elektronik Posta göndermek artık mümkün” dedi.

“KEP ile sanal ortam güvence altına alınıyor”

KEP kullanımının yaygınlaşmasında iş dünyasının tetikleyici olacağına vurgu yapan  TNB KEP Van Bayisi Kamuran Olur, “İnsan kaynakları uygulamaları, iş fesihleri, müşteri anlaşmaları, mali müşavirlerle şirket yetkilileri, avukatlarla müvekkileri arasındaki iş akışları KEP üzerinden takip edilebilecek ve anlaşmazlık halinde delil olarak ilgili mahkemelere sunulabilecek. Kısacası KEP ile sanal ortamda iletişim güvence altına alınacak ” dedi.

 “Bayi adayları bize ulaşabilirler”

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP), yasal olarak geçerli elektronik bildirim olarak tanımlanıyor. Kayıtlı Elektronik Posta’nın yaygınlaşmasına paralel gündelik hayatın kolaylaşacağı hatta birçok alanda yaşanan ve adli merciilere yansıyan anlaşmazlıkların da ortadan kalkacağı öngörülüyor.

Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın teknoloji şirketi TNB KEP, bu alanda KEP konusunda sunduğu hizmetlerle noterlerin hukuki bilgi birikimini, regülasyon, mevzuat konularındaki hakimiyeti ile arşivleme konusundaki deneyim ve yetkinliklerini, yüksek teknolojiyle birleştirerek müşterilerine katma değer yaratıyor. E-imzanın yanı sıra dijital ortamda kimlik doğrulaması için kullanılan mobil imza ile KEP gönderimi de her türlü mobil ortamdan kolay iletişim için Türkiyede  ilk defa TNB KEP tarafından sunuluyor..

KEP’in Türkiye Noterler Birliği Vakfı çatısı altındaki başarı öyküsüne katkı sağlamak isteyen tüm bayi adayları 444 6 537 (444 N KEP)’ten 7/24 TNB KEP’e ulaşabilirler

KEP sayesinde git gel, faks çek dönemi bitiyor

KEP sayesinde banka şubesine gitme, herhangi bir devlet dairesine faks çekme dönemi sona erecek. Vatandaşlar, elektrik, doğalgaz gibi birçok abonelik işlemini evinden çıkmadan KEP adresini kullanarak tek bir e-posta ile sonuca ulaştıracak.

KEP ile Neler Yapılabilecek?

 • - Elektronik tebligat alabilecek,
 • - İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,
 • - Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,
 • - Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,
 • - KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,
 • - KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.

Hayatımızı kolaylaştıracak KEP uygulamalarından bazıları şunlar:

 • - E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.
 • - Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.
 • - Kamu kurumlarından talep ettiğiniz bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabileceksiniz.
 • - Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız,  vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.
 • - Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.
 • - Birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.
 • - Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.
 • - Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek.
 • - Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.
 • - İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.
 • - Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek.

KEP konusunda detaylı bilgi için: www.tnbkep.com.tr