Basın Bültenleri

Eskişehir Sanayi Odası TNB KEP’le anlaşma imzaladı...

Elektronik ortamdaki iletişimi güvenilir bir platforma taşıyan Kayıtlı E-Posta (KEP), kamu kurumları, STK’lar ve meslek örgütleri tarafından hızla benimseniyor. KEP kullanmaya başlayan ve üyelerini bu konuda bilgilendiren Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Türkiye Noterler Birliği Vakfı’nın teknoloji şirketi TNB KEP ile anlaşma imzaladı. 

Kayıtlı E-Posta konusunda hizmet almaya karar veren Eskişehir Sanayi Odası BTK tarafından KEP Hizmet Sağlayıcı olarak lisans alan ilk özel kuruluş TNB KEP ile işbirliği anlaşması imzaladı. Eskişehir Sanayi Odası, ilerleyen süreçte üyeleri ve diğer kurumlarla yapacağı elektronik ortam yazışmalarında kullanmak üzere eskisehirsanayiodasi@hs02.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta hesabını kullanmaya başlayacak.

19 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan elektronik tebligat yönetmeliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik tebligat adresi olarak Kayıtlı Elektronik Posta adresi alıp, ilgili mercilere bildirmenin yasal zorunluluk olduğunun altını çizen ESO Başkanı Özaydemir, “Üyelerimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri için gerekli çalışmaları başlattık. ESO üyesi olan işletmelerin tebligatlarını elektronik olarak alabilmelerinin yanı sıra ticari yazışmalarını Kayıtlı Elektronik Posta ile yaparak güvence sağlamalarına aracı olduk” dedi. 

E-tebligat almak için zorunlu hale getirilen KEP iyi irdelediğinde iş dünyasına yeni bir iş yapış şekli getiren önemli bir yenilik olduğunu işaret eden Özaydemir, “Yazılı belgelerin farklı nedenlerle geçerliliğinin sorgulandığı, mahkemelerin yıllarca sürdüğü, iş hayatını sekteye uğratan birçok anlaşmazlığın yaşandığı günümüzde KEP, elektronik ortamda güvenli bir iletişim platformu olacak” diye konuştu.

ESO’nun yakın gelecekte üyeleri ve diğer kurumlar ile yapacağı resmi yazışmalarda, bildirimlerde Kayıtlı E-Posta platformunu kullanmayı planladığını açıklamasında vurgulayan Özaydemir, bu yüzden üyelerinin de en kısa sürede KEP sahibi olmasını istediklerini,  KEP’in zaman ve maliyet avantajı sunacağı gibi daha önemlisi elektronik ortamda güvenli iletişim olanağı sağlayacağına dikkat çekti.

Türk Ticaret Kanunu’nda KEP’in yeri

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu  (18. ve 1525. Maddeleri) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 25 Ağustos 2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile yürürlüğe girmiştir. KEP sistemine ilişkin hizmetler, bu yönetmelik gereğince BTK tarafından yetkilendirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları tarafından verilmektedir. 19.01.2013’den itibaren Tebligat Kanunu uyarınca Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere elektronik tebligat yapılması için tebligata uygun KEP adresine sahip olmaları zorunludur.

KEP konusunda detaylı bilgi için: www.tnbkep.com.tr