Basın Bültenleri

Kurumlararası e-yazışmada KEP ile büyük adım...
"Kamu kurumları şirketlere örnek oluyor"

“Kamu Yönetiminde Bilişim Teknolojileri” konulu konferansta konuşma yapan TNB KEP Kamu Satış Direktörü Cüneyt Nalçacı, devletin teknolojik anlamda büyük atılımları olduğunu ve “Kurumlararası e-yazışma” ile resmi yazışmaların ve bildirimlerin elektronik ortama taşınmasının kamuda dönüşümü hızlandıracağını belirterek “Kamu kurumlarının KEP entegrasyonunda gösterdiği kararlılık şirketlere örnek oluyor.” dedi. Kamu ve kurumsal pazarda elde ettikleri başarının altını çizen Nalçacı, “Türkiye Noterler Birliği’nin teknoloji şirketi olarak kuruluşumuzun 2. yılında farkımızı ortaya koyduk. Hukuki bilgi birikimimiz, yasal mevzuatlara hakimiyetimiz ve teknolojik altyapımızla KEP konusunda rakip tanımadığımızı söylemiştik ama daha önemlisi bunu bize güvenen kamu ve kurumsal müşterilerimizle kanıtladık” dedi.


Hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan e-yazışma projesi, kısaca “eyp paketi” olarak adlandırılan “elektronik yazışma paketi”ni Kamu Kurumları ile tanıştırdı. Kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaları elektronik ortama taşıyan ve elektronik belgelerin paylaşımını sağlayan e-yazışma projesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından denetlenen Kayıtlı E-Posta sistemi ile her geçen gün hızlanıyor. E-devlet sürecine geçişi hızlandıran KEP, tüm kamu kurumlarının birbirleriyle her hangi bir entegrasyon ve karşılık protokol imzalamasına gerek duymadan elektronik ortamda iletişime geçmesini sağlıyor ve bu durum vatandaşa da hizmet kalitesi olarak dönüyor.


e-tebligat için geç kalmayın, KEP adresi alın

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) işletmelere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı denetim firmalarına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlükleri deniz taşımacılığı yapan şirketlere, Türkiye Bankalar Birliği bankalara, Radyo Televizyon Üst Kurulu medya kuruluşlarına, Türk Patent Enstitüsü patent ve marka vekillerine Kayıtlı E-Posta adreslerini bildirmeleri için çağrı yaptı” diyen TNB KEP Kamu Satış Direktörü Nalçacı, “Sistem kamu kurumları ve özel sektör cephesinde her geçen gün yaygınlaşıyor. Kurumların bireyi sistemin içine çekeceği her uygulama hayatımızı kolaylaştıracak, uyuşmazlıkları azaltacak, sistemin yaygınlaşmasını dolayısıyla faydasının somut şekilde ortaya konmasını sağlayacaktır” dedi.


KEP, kamu kurumlarının aralarında yaptıkları e-yazışmalara 3. taraf güvencesi sunuyor

TNB KEP’in sunduğu sistemde kamu kurumları, KEP ekine e-imzalı dosya yada e-yazışma paketi ekleyebiliyor. Kullanıcılar KEP gönderirken bunun bir e-yazışma olup olmadığını sistem ekranında herhangi bir ücret ödemeksizin belirleyebiliyorlar. Kurumlar arasında yapılan e-yazışmalarda mutabakat KEP ile sağlanacak, kaybolan, alıcısına ulaşmayan e-yazışma kalmayacak. Kurum yaptığı e-yazışma gönderisine ait KEP gönderimi ile oluşan gönderi zamanı, teslim zamanı, okunma zamanı ve içerik bütünlüğüne dair delillere 20 yıl süre ile TNB KEP’in sisteminden ulaşabiliyor. Uyuşmazlık olması durumunda gönderimine ait deliller ile kolaylıkla mutabakat sağlanabilecek.

Kamu kurumlarında elektronik doküman yönetim sistemi ile üretilen e- yazışma paketinde içeriğin kimler tarafından imzalandığı, kimlerin paraf attığı, dağıtım listesi, ekleri gibi bilgiler bulunuyor. KEP üzerinden iletilen e-yazışma paketi için KEP delillerinin oluşturulmasının yanı sıra paket içeriği için de bir hash değeri oluşturuluyor . Üretilen bilginin güvenliği KEP delilleri içerisinde yer alıyor ve yapılan gönderinin ayrıca arşivlenmesine gerek kalmıyor. Bu uygulama, taraflar arası uyuşmazlık halinde delil özelliği taşıyor ve kararlarda belirleyici rol oynuyor.


KEP ile Neler Yapılabilecek?
 • - Elektronik tebligat alabilecek,
 • - İlişki içinde olunan bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,
 • - Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,
 • - Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,
 • - KEP ile göndereceğiniz önemli bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,
 • - KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.

Hayatımızı kolaylaştıracak KEP uygulamalarından bazıları şunlar:
 • - E-posta veya telefon aracılığı ile yapılamayan her türlü bankacılık işleminde bankaya gitme veya faks çekerek talimat verme dönemi sona erecek.
 • - Her türlü doğal gaz, elektrik, su gibi abonelik işlemleri KEP hesabı ile evinizden çıkmadan yapılabilecek.
 • - Kamu kurumlarından talep ettiğiniz bilgi ve belgelere KEP yoluyla ulaşabileceksiniz.
 • - Devletin ve özel sektörün size güvenli olarak ulaştırmak istediği her türlü özel bilgi ve belge (sağlık raporları, tahlil sonucunuz, adli sicil kaydınız, diplomanız ve not dökümünüz, faturalarınız, vb..) kolayca elinizde ve arşivinizde olacak.
 • - Yaşamın içinden herhangi bir konuyu ilgili kaymakamlıklara, emniyet makamlarına, muhtarlıklara, tapu, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe belediyelerine iletmek için KEP sistemi kullanılabilecek.
 • - Birçok hukuki bildirim ve yazışma, KEP ile yapılabilecek, adliyelerde görülen davaların işleyiş süreleri kısalacak. Elektronik deliller mahkemelere elektronik olarak sunulabilecek.
 • - Telifli eserlerin elektronik ortamda gönderiminde karşılaşılan kopya, taklit, aşırma, esinlenme gibi durumların önüne geçmek için KEP sistemi kullanılacak.
 • - Aile içi bir karar, mal, eşya paylaşımına yönelik bir mutabakat, KEP sistemi üzerinden yapılarak belgeli ve daha resmi bir forma sokulabilecek.
 • - Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususlar KEP hesabıyla yapılabilecek.
 • - İşe giriş evraklarının toplanması, vize başvuruları kolaylaşacak.
 • - Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi ve sözlü anlaşmaları, resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek.