Basın Bültenleri

Mimardan müteahhite, ev sahibinden kiracıya kadar herkes bu haberi okumalı!

İnşaat ve gayrimenkul sektörü KEP’le nefes alacak

Kullandığımız alışılagelmiş elektronik posta adresleri yerine bundan sonra KEP yani Kayıtlı Elektronik Posta adresleri kullanılacak. Gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli e-posta hizmeti anlamına gelen KEP, mimardan, mühendise, ev sahibinden kiracıya kadar tüm süreçlerde tarafları güvence altına alıyor. Hatta elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi anlaşmaları, ağızdan verilen iş yapma sözlerini resmileştirmek ve kayıt altına almak için de KEP sistemi kullanılabiliyor.

Yeni Ticaret Kanunu ile hayatımıza giren ve 19 Ocak 2013 tarihi itibariyle anonim ve limited şirketler için zorunlu hale getirilen KEP, inşaat ve gayrimenkul sektöründe de yeni bir dönemi işaret ediyor. Proje çizim aşamasından, konut yapımı sırasındaki hakediş süreçlerine, konut sahipleri ile müteaahit ve kiracı arasındaki iletişime kadar KEP, her aşamada taraflar arasındaki bilgi akışını güvenli bir platforma taşıyor ve anlaşmazlık halinde KEP ile yapılan gönderiler delil niteliği taşıyor.

KEP ile proje hırsızlığının da önüne geçilecek

KEP Hizmet Sağlayıcı olarak BTK tarafından lisanlanan ilk özel kuruluş olan TNB KEP’in Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu KEP’in enerjiden, finansa, sigortadan kamu kurumlarına kadar geniş bir sektörel dağılım gösterdiğine vurgu yaptı. Yelkencioğlu “KEP kullanımı mimari projelerde fikir hırsızlığının önüne geçecek, ev sahibi ve kiracı arasındaki davaları azaltacak, sözlü yapılan bir çok konuya resmiyet kazandırarak tarafları güvence altına alacak. Tesisatçı, fayans ustası ile yapılan “Ben öyle dememiştim” tartışmaları da son bulacak” dedi.

Mimar da fayans ustası da KEP’ten faydalanacak

KEP, meslek farkı gözetmeksizin kendini güvence altına almak isteyen, iş ve fikir üreten tüm tarafları ilgilendiriyor. Peki KEP hayatımızı nasıl kolaylaştıracak?

Mimari ofis ile işveren arasındaki proje çizim süreçlerini ve anlaşma içeriklerini,

Müteahhit firma ile 3. partiler (taşeron firmalar, konut sahipleri, kamu daireleri, finans kurumları) arasındaki sözleşmeleri,

Emlakçı, ev sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmelerini,

Oturulan apartman veya sitedeki komşularla ilgili şikayetleri,

Site aidatı, apartman bakım hizmetleri gibi apartman ve site yönetimine iletilmek istenen hususları,

Günlük yaşamda yaptırılan tadilatlarla ilgili elektrik, tesisat, fayans ustası gibi meslek erbapları ile yapılan gayri resmi anlaşmaları,

Ağızdan verilen iş yapma sözlerini resmileştirmek ve kayıt altına almak için KEP sistemi kullanılabilecek,

Maketten yapılan konut satışlarında, verilen sözler kayıt altına alınabilecek.

Koruma altına alınacak her türlü bilgi ve belgeyi KEP adresinizle karşı tarafa göndermeniz yeterli. Sadece yapmanız gereken alıcının da bir KEP adresi olduğundan emin olmanızdır.

“Bizim işimiz elektronik postacılık”

KEP sistemi üzerinde gerçekleşen haberleşmenin içeriği KEP hizmet sağlayıcılar tarafından hiçbir şekilde izlenemiyor ve müşteri tarafından talep edilmediği sürece kayıt altına alınamıyor.

Bizim işimiz postacılık diyen TNB KEP Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu “Postacılar nasılsa biz de iletiyi iletmekle yükümlüyüz. Zarfın içini görmüyoruz. Bir tek farkımız biz elektronik postacıyız ve teknolojinin sunduğu avantajlardan yararlanıyoruz. Sadece bize iletilen zarfın içindeki iletinin hash değerini yani parmak izini alıyoruz. İletide bir noktanın yeri değiştiğinde hash değeri de değiştiğinden belgenin bütünlüğü koruma altına alınıyor” dedi.

KEP adresiyle gönderilen bir iletinin standart e-postadan farkı nedir?
  • Gönderici ve alıcı kimlikleri bellidir.
  • Gönderim, teslim ve okunma zamanı değiştirilemez.
  • İçerik bütünlüğü korunur.
  • Uyuşmazlık durumunda hukuken geçerlidir.
  • Gönderici, alıcı ve içerik bilgilerinin parmak izi oluşturulur.
  • Gönderim, teslim ve okunma zamanları değiştirilemeyecek şekilde damgalanır.
  • KEP teslimi sonrasında yasa gereği okunmamış olsa bile ertesi iş günü sonunda, KEP gönderisinin alıcı tarafından okunduğu kabul edilir.
  • Tüm adımlarda oluşturulan KEP delilleri hizmet sağlayıcılar tarafından kayıt altına alınır ve 20 yıl boyunca saklanır. E- tebligatlar için saklama süresi 30 yıldır.