Basın Bültenleri

KEP hesabı alan sigorta şirketleri yeni bir döneme işaret ediyor

Sigorta şirketleri bildirimlerini KEP ile yapacak

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda e-tebligat almak için zorunlu hale getirilen Kayıtlı E-Posta (KEP) hizmeti, enerjiden sigortacılığa, telekomünikasyondan finans sektörüne kadar geniş bir alandan talep görmeye devam ediyor. Kamudan özel sektöre geniş bir sektörel dağılım sergileyen KEP’in uygulama alanı içinde hem kurumsal şirketler hem de kurumların müşterisi olan vatandaşlar yer alıyor. Sigorta sektöründen KEP’e yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken TNB KEP Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, “Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak KEP kullanımı, sigorta sektöründe başladı. Aegon, Allianz, Aviva, Axa ve Ergo ile yaptığımız anlaşmalar, bu sektörün e-iş uygulamalarına uyum kabiliyetini de gözler önüne serdi” dedi.

Sigorta sektörünün yakından takip ettiği ve fizibilite çalışmaları yaptığı KEP uygulamaları ilk aşamada maliyet ve zaman tasarrufu sağlarken iş süreçlerinde verimliliği artıracak. Sigorta firmaları, müşterileri ve acenteleri ile olan iletişimini KEP ile yaparak, kesintisiz ve güvenli iletişim sağlayacak.

Aegon Emeklilik ve Hayat İdari İşler ve Satınalma Müdürü Hamit Çiper “KEP’te önceliğimiz kamu kurumlarıyla iletişim”

KEP‘i öncelikle yasal zorunluluktan kaynaklanan kamu kurumları ile yapılacak gönderilerde kullanmayı planladıklarını belirten Aegon İdari İşler ve Satınalma Müdürü Hamit Çiper, “Şirket olarak müşterilerimizle devamlı ve akıcı iletişimi sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Müşterilerimizin bizden alacakları hizmet kalitesini yükseltmek ve standartlaştırmak, bilgi akışını devamlı olarak sağlamak bizim için önemli. İlerleyen dönemlerde KEP ‘in yaygınlaşması ve günlük hayatımızda daha fazla yer almasına paralel, Türkiye genelinde çalıştığımız acentelerimiz ile iletişimde, müşterilerimiz ile yapacağımız tüm iletişimlerde KEP’I kullanmayı planlıyoruz.” dedi.

“KEP ciddi anlamda maliyet avantajı sunuyor”

Hamit Çiper, “KEP her ne kadar ilk bakışta yasal zorunluluk olarak görülse de uygulama alanı genişledikçe, karşılıklı gönderi yapan ve alana çeşitli avantajlar yaratacak bir uygulama. Öncelikle kamu tarafında ciddi bir hız ve maliyet avantajı yaratacak. Diğer yandan KEP, özellikle baskı-kağıt maliyetlerimizin düşmesine, arşivleme ve depolama (fiziki gönderilerin saklanmasına yönelik) maliyetlerimizin azalmasına, söz konusu işler için harcanan iş gücünün daha verimli alanlarda kullanılmasına ve her şeyden önce çevreye duyarlı bir çözüm yaratılmasına olanak sağlamış olacak” dedi.

Allianz Sigorta, İdari ve Teknik İşler Yöneticisi, H. Önder Yıldırım, “Kurumlar için zorunlu olması, KEP kullanımını hızlandıracak”

KEP adresi kullanımında kurumsal müşteriler ve acentelerle iletişime öncelik vereceklerine vurgu yapan. Allianz Sigorta, İdari ve Teknik İşler Yöneticisi, H. Önder Yıldırım “Tüm kayıt altına alınmasını istediğimiz bildirimler için KEP’i kullanmayı planlamaktayız. Yasal mevzuat gereğince kapsam dâhilindeki şirketlerin KEP adresi alma zorunluluğu, kurumlar arasında bu uygulamanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Bireysel kullanıcılar için şimdiden bir öngörüde bulunmak zor, yaygınlaşmasını beklemek gerekli” dedi.

“KEP ile taraflar hukuki güvence altına alınacak”

Kayıtlı E-Posta’nın tarafları hukuki güvence altına alınacağını vurgulayan Yıldırım, ”Gerek acentelerimize gerek iletişimde olduğumuz kurumlara ve müşterilerimize olan bildirimlerimiz, daha kısa sürelerde ve hukuki ispata dayalı olarak yapılacak. KEP kullanımı ile maliyetlerden tasarruf sağlayacak daha önemlisi, doğaya saygılı yaklaşımımızı devam ettireceğiz” dedi.

Aviva Sigorta, Operasyon Hizmetleri Müdürü, Mahmut Emre Bayram: “KEP adresimizi ilk etapta, e-tebligat almak ve yanıtlamak için kullanacağız”

“Biz ilk etapta KEP adresimizi, elektronik tebligatları almak ve yanıtlarını göndermek için kullanıyor olacağız. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar artıkça KEP’i daha aktif olarak kullanıyor ve bu yolla mevcut sistemi de iyileştiriyor olacağız” diyen Aviva Sigorta, Operasyon Hizmetleri Müdürü, Mahmut Emre Bayram, KEP’in sektörel gelişim açısından da büyük katkılar sağlayacağına inanıyor.

“KEP, şirket içi iletişim ve İK uygulamalarında da fayda sağlayacak”

Bayram: “Sözleşme fesihlerini, imzalanacak dokümanları KEP yoluyla göndermeyi hedefliyoruz. Acentelerimiz gibi Türkiye’nin her yerinde bireysel ve kurumsal müşterimiz var. Müşterimize imzalı olarak gönderilmesi gereken tüm dokümanları örneğin poliçe onay ve iptallerini KEP aracılığı ile gönderebiliriz. Bu tarz gönderimlerin neredeyse hepsi matbu olarak kargo yoluyla gönderiliyor; kargolar kaybolabiliyor, yerine ulaşmayabiliyor. Bu tarz gönderimler şirketimiz için aynı zamanda önemli bir maliyet kalemi. Hem gönderimlerin yapılması hem de bu manuel operasyonlar için ayrılan kaynaklar , para ve zaman kaybı anlamına geliyor” dedi.

“KEP’in kullanım alanları tahmin edebileceğimizden de fazla”

Aviva Sigorta olarak; operasyonel anlamda iş süreçlerine hız katacak KEP kullanımının, yaygınlaşmasını istediklerine vurgu yapan Bayram, “KEP kullanımı, yakın zamanda şirket içi iletişim ve İnsan Kaynağı uygulamalarında da bize fayda sağlayacak. Bunun için ayrı bir çalışma yapıyor olacağız. Sistemin içine girdikçe KEP’in kullanım alanları tahmin edebileceğimizden de fazla olduğunu gördük” dedi.

“Poliçe satışları KEP ile daha rahat yönetilecek”

Bayram “Özellikle Avrupa’da yaygın olan online poliçe satışları artık Türkiye’de de yapılıyor. İngiltere’de basit poliçelerin %80’i online olarak satılıyor. Bunun için alt yapımız hazır. Kişi elektronik imzası ile giriş yapıp, almak istediği poliçeyi, bilgilendirme formlarını elektronik imzası ile onaylayabiliyor. Bizde benzeri bir platformu Türkiye’de KEP ve elektronik imza desteği ile müşterlerimizin kullanımına sunacağız. Müşterilerimiz, yakın bir gelecekte bilgilendirme formlarını elektronik imza onaylayarak bize KEP aracılığı ile ulaştırabilecekler. Basit poliçelerin yanı sıra kapsamlı poliçeler de yakın zamanda bu yolla online olarak satılabilir hale gelecek” dedi.

Sigortacılıkta KEP uygulama alanları:
  • Resmi Kurumlar ve özel sektör ile iletişim
  • Acentelere yapılan bildirimler, anlaşmalar, sözleşmeler
  • Poliçe satışı, yenilenmeleri
  • Çalışan ve iş ortağı performans değerlendirmeleri
  • Tahsilat süreçleri
  • İK süreçleri
  • İç iletişim