Basın Bültenleri

Rekabet Kurumu elektronik yazışmalarını KEP üzerinden yapacak

Rekabet Kurumu; özel sektör, kamu kurumları ve vatandaşlarla yaptığı yazışmalarda Kayıtlı Elektronik Posta adresini kullanacağını açıkladı. Rekabet Kurumu, hem mali hem de iş yükü ve zaman açısından tasarruf sağlayan KEP kullanımını rekabetkurumu@hs02.kep.tr adresinden yönetecek. TNB KEP şirketinden KEP hesabı açtıran Rekabet Kurumu, yeni nesil e-posta olarak tanımlanabilecek KEP sistemi sayesinde hızlı ve güvenli bir iletişim altyapısına geçiyor.

Özel sektör, kamu kurumları, rekabet hukuku alanında çalışan uzmanlar ve tüm vatandaşlar Rekabet Kurumu ile her türlü yazışma, başvuru ve bildirimler için rekabetkurumu@hs02.kep.tr adresini kullanabilecekler.

rekabetkurumu@hs02.kep.tr adresine gönderilecek resmi işleme konu yazıların muhattap tarafından elektronik imza ve/veya mobil imza ile imzalanmış olması yeterli.

e-tebligat için KEP adresi almanız gerekiyor

1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu ile hayatımıza giren KEP (Kayıtlı Elektronik Posta); güvenli e-posta hizmetidir. 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren elektronik tebligat yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için elektronik tebligat adresi olarak KEP hesabı kullanması kanunen zorunlu olmuştur.

KEP nedir?
 • KEP (Kayıtlı E- Posta) güvenli e- posta hizmetidir.
 • KEP sisteminden gönderilen e-postaların
 • Gönderici ve alıcı kimlikleri bellidir.
 • Yasal geçerliliği vardır.
 • İçerik bütünlüğü korunur.
 • Zaman damgası bulunur; gönderim, teslim ve okunma zamanı değiştirilemez.
 • Uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği vardır.
 • İçeriğinde e-imzalı yada imzasız her türlü içerik taşınabilir.
 • Gönderinin yapılabilmesi için elektronik imza veya mobil imza ile imzalanması zorunludur.
KEP ile neler yapılabilecek?
 • Haberleşmeye konu olan bir kişi veya kuruluş, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabilecek,
 • Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenebilecek,
 • Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte içerik bütünlüğü sağlanacak,
 • KEP ile göndereceğiniz bir e-posta, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilemeyecek,
 • KEP ile yapacağınız bildirim yasal bir bildirim haline gelecek, uyuşmazlık durumlarında da hukuki bir delile dönüşecek.
 • Ayrıca talep edilmesi halinde, tebligatlar elektronik olarak alınabilecek.
 • Kurumlar ile e-yazışma yapılabilecek.
 • Her türlü elektronik içerik taşınabilecek.